Izdajatelji in člani

Obvestila

21.2.2018

Solchem skupina d.d. – izplačilo dividend

SI0031116310 SLCR

Obvestilo št. 49/2018

KD številka zadeve

KDDCA10521

Dan izplačila

21.02.2018

Izdajatelj

firma

Solchem skupina d.d.

naslov

Tovarniška ulica 048, 1000 LJUBLJANA

matična številka

6309631

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

SLCR

ISIN

SI0031116310

CFI

ESVUFB

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

265,62 EUR

Presečni dan

20.02.2018

Nazaj

Vsa obvestila

Kontakt

KDD d.d.
Tivolska 48
1000 Ljubljana

Telefon +386 1 307 35 00
Faks +386 1 307 35 08
E-pošta info@kdd.si