Izdajatelji in člani

Obvestila

22.2.2018

PETROL d.d., Ljubljana – izplačilo obresti

SI0032103705 PET4

Obvestilo št. 52/2018

KD številka zadeve

KDDCA10524

Dan izplačila

22.02.2018

Izdajatelj

firma

PETROL d.d., Ljubljana

naslov

Dunajska cesta 050, 1000 LJUBLJANA

matična številka

5025796

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

PET4

ISIN

SI0032103705

CFI

DBVUGR

Vrsta izplačila

izplačilo obresti

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

6.195,51 EUR

Presečni dan

21.02.2018

Nazaj

Vsa obvestila

Kontakt

KDD d.d.
Tivolska 48
1000 Ljubljana

Telefon +386 1 307 35 00
Faks +386 1 307 35 08
E-pošta info@kdd.si