Izdajatelji in člani

Obvestila

11.4.2018

MERKUR ZAVAROVALNICA d.d.– izplačilo dividend

SI0021112998 ZMR1

Obvestilo št. 101/2018

KD številka zadeve

KDDCA10566

Dan izplačila

11.04.2018

Izdajatelj

firma

MERKUR ZAVAROVALNICA d.d.

naslov

Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana

matična številka

5648246

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

ZMR1

ISIN

SI0021112998

CFI

ESVTFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

74,96 EUR

Presečni dan

10.04.2018

Nazaj

Vsa obvestila

Kontakt

KDD d.d.
Tivolska 48
1000 Ljubljana

Telefon +386 1 307 35 00
Faks +386 1 307 35 08
E-pošta info@kdd.si