Izdajatelji in člani

Obvestila

12.4.2018

NLB Vita d.d. Ljubljana– izplačilo dividend

SI0021111826 LBVR

Obvestilo št. 106/2018

KD številka zadeve

KDDCA10573

Dan izplačila

12.04.2018

Izdajatelj

firma

NLB Vita d.d. Ljubljana

naslov

Trg republike 3, 1000 Ljubljana

matična številka

1834665

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

LBVR

ISIN

SI0021111826

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

1.224,38507 EUR

zaokrožitev na najbližji celi cent po relevantnem pravnem položaju

Presečni dan

11.04.2018

Nazaj

Vsa obvestila

Kontakt

KDD d.d.
Tivolska 48
1000 Ljubljana

Telefon +386 1 307 35 00
Faks +386 1 307 35 08
E-pošta info@kdd.si