Izdajatelji in člani

Obvestila

12.4.2018

ISKRA ESV, d.d., Kranj– izplačilo dividend

SI0031116427 ISKR

Obvestilo št. 107/2018

KD številka zadeve

KDDCA10579

Dan izplačila

12.04.2018

Izdajatelj

firma

ISKRA ESV, d.d., Kranj

naslov

Savska loka 004, 4000  Kranj

matična številka

5045070

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

ISKR

ISIN

SI0031116427

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

0,64 EUR

Presečni dan

01.04.2018

Nazaj

Vsa obvestila

Kontakt

KDD d.d.
Tivolska 48
1000 Ljubljana

Telefon +386 1 307 35 00
Faks +386 1 307 35 08
E-pošta info@kdd.si