Izdajatelji in člani

Obvestila

13.4.2018

Addiko Bank d.d.– izplačilo dividend

SI0021111743 HYPG

Obvestilo št. 108/2018

KD številka zadeve

KDDCA10574

Dan izplačila

13.04.2018

Izdajatelj

firma

Addiko Bank d.d.

naslov

Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana

matična številka

1319175

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

HYPG

ISIN

SI0021111743

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

0,1678402778207369 EUR

Presečni dan

12.04.2018

Nazaj

Vsa obvestila

Kontakt

KDD d.d.
Tivolska 48
1000 Ljubljana

Telefon +386 1 307 35 00
Faks +386 1 307 35 08
E-pošta info@kdd.si