Izdajatelji in člani

Obvestila

16.5.2018

SKUPINA KOVINAR, d.d., Kočevje – skupščina

SI0031115825 SPKR

Obvestilo št. 145/2018

KD številka zadeve

KDDCA10599

Datum izvedbe

08.05.2018

Izdajatelj

firma

SKUPINA KOVINAR, d.d., Kočevje

naslov

REŠKA CESTA 023, 1330  KOČEVJE

matična številka

5509475

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

SPKR

ISIN

SI0031115825

CFI

ESVTFR

Nazaj

Vsa obvestila

Kontakt

KDD d.d.
Tivolska 48
1000 Ljubljana

Telefon +386 1 307 35 00
Faks +386 1 307 35 08
E-pošta info@kdd.si