Izdajatelji in člani

Obvestila

17.5.2018

Intus Invest d.o.o. – začetek prevzemne ponudbe za delnice TTOG družbe Terme Topolšica, d.d.

SI0031104449 TTOG

Obvestilo št. 149/2018

KD številka zadeve

KDDCA10617

Ciljna družba

firma

Terme Topolšica, d.d.

naslov

Topolščica 077, 3326 Topolščica

identifikacijska številka

5259274

Vrednostni papir

vrsta

Redne delnice

oznaka

TTOG

ISIN

SI0031104449

CFI

ESVUFR

Prevzemnik

firma

Intus Invest d.o.o.

naslov

Ulica Ivane Kobilce 001, 1000 Ljubljana

identifikacijska številka

2260778

Vpis v centralni register vrednostnih papirjev

Začetek prevzemne ponudbe

Veljavnost prevzemne ponudbe

od

17.05.2018

do

13.06.2018

Nadomestilo

26,00 EUR za eno delnico

Pooblaščeni član

ILIRIKA d.d. Ljubljana

Številke prevzemne ponudbe

št. prevzema:

204

št. ponudbe:

246

št. podponudbe:

246

Nazaj

Vsa obvestila

Kontakt

KDD d.d.
Tivolska 48
1000 Ljubljana

Telefon +386 1 307 35 00
Faks +386 1 307 35 08
E-pošta info@kdd.si