Izdajatelji in člani

Obvestila

21.5.2018

Izstop GBD BPD d.d. iz sistemskega članstva pri KDD

Obvestilo št. 152/2018

GBD BPD d.d., Koroška cesta 5, 4000 Kranj (oznaka člana G4) je podala izjavo o izstopu iz sistemskega članstva pri KDD.

Z dnem 24.4.2018 je bila borznoposredniška družba izključena iz trgovanja na Ljubljanski borzi d.d., dne 30.4.2018 je članu G4 prenehalo sistemsko članstvo pri KDD, in dne 21.5.2018 je KDD člana G4 izklopila iz informacijskega sistema centralnega registra.

Vsi računi vrednostnih papirjev, odprti pri članu G4, so bili zaprti in glede na navedeno je GBD BPD d.d. prenehal položaj sistemska člana.

Nazaj

Vsa obvestila

Kontakt

KDD d.d.
Tivolska 48
1000 Ljubljana

Telefon +386 1 307 35 00
Faks +386 1 307 35 08
E-pošta info@kdd.si