Izdajatelji in člani

Obvestila

12.6.2018

Sava pokojninska, d.d. – izplačilo dividend

SI0021110687 MPDR

Obvestilo št. 211/2018

KD številka zadeve

KDDCA10742

Dan izplačila

12.06.2018

Izdajatelj

 

firma

Sava pokojninska, d.d.

naslov

Ulica Vita Kraigherja 005, 2000  Maribor

matična številka

1550411

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

MPDR

ISIN

SI0021110687

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

99,33 EUR

Presečni dan

11.06.2018

Nazaj

Vsa obvestila

Kontakt

KDD d.d.
Tivolska 48
1000 Ljubljana

Telefon +386 1 307 35 00
Faks +386 1 307 35 08
E-pošta info@kdd.si