Izdajatelji in člani

Obvestila

12.6.2018

Zavarovalnica Sava, d.d. – izplačilo dividend

SI0021112089 ZVMG

Obvestilo št. 212/2018

KD številka zadeve

KDDCA10641

Dan izplačila

12.06.2018

Izdajatelj

firma

Zavarovalnica Sava, d.d.

naslov

Cankarjeva ulica 003, 2000 MARIBOR

matična številka

5063400

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

ZVMG

ISIN

SI0021112089

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

0,85 EUR

Presečni dan

11.06.2018

Nazaj

Vsa obvestila

Kontakt

KDD d.d.
Tivolska 48
1000 Ljubljana

Telefon +386 1 307 35 00
Faks +386 1 307 35 08
E-pošta info@kdd.si