Izdajatelji in člani

Obvestila

13.6.2018

CINKARNA Celje, d.d. – izplačilo dividend

SI0031103805 CICG

Obvestilo št. 214/2018

KD številka zadeve

KDDCA10744

Dan izplačila

13.06.2018

Izdajatelj

firma

CINKARNA Celje, d.d.

naslov

KIDRIČEVA ULICA 026, 3000 CELJE

matična številka

5042801

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

CICG

ISIN

SI0031103805

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

26,52 EUR

Presečni dan

12.06.2018

Nazaj

Vsa obvestila

Kontakt

KDD d.d.
Tivolska 48
1000 Ljubljana

Telefon +386 1 307 35 00
Faks +386 1 307 35 08
E-pošta info@kdd.si