Izdajatelji in člani

Obvestila

15.6.2018

MINERVO d.d. Ljubljana – izplačilo dividend

SI0031102286 PVMG

Obvestilo št. 237/2018

KD številka zadeve

KDDCA10760

Dan izplačila

15.06.2018

Izdajatelj

firma

MINERVO d.d. Ljubljana

naslov

LETALIŠKA CESTA 027A, 1000 LJUBLJANA

matična številka

5098653

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

PVMG

ISIN

SI0031102286

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

0,18 EUR

Presečni dan

25.10.2017

Nazaj

Vsa obvestila

Kontakt

KDD d.d.
Tivolska 48
1000 Ljubljana

Telefon +386 1 307 35 00
Faks +386 1 307 35 08
E-pošta info@kdd.si