Izdajatelji in člani

Obvestila

20.6.2018

ENOS, d.d. – izplačilo dividend

SI0031108861 PIJG

Obvestilo št. 248/2018

KD številka zadeve

KDDCA10750

Dan izplačila

20.06.2018

Izdajatelj

firma

ENOS, d.d.

naslov

Cesta železarjev 008, 4270 JESENICE

matična številka

5852498

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

PIJG

ISIN

SI0031108861

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

15,50 EUR

Presečni dan

19.06.2018

Nazaj

Vsa obvestila

Kontakt

KDD d.d.
Tivolska 48
1000 Ljubljana

Telefon +386 1 307 35 00
Faks +386 1 307 35 08
E-pošta info@kdd.si