Izdajatelji in člani

Obvestila

20.6.2018

Banka Intesa Sanpaolo d.d. – izplačilo dividend

SI0021109937 BKP

Obvestilo št. 250/2018

KD številka zadeve

KDDCA10746

Dan izplačila

20.06.2018

Izdajatelj

firma

Banka Intesa Sanpaolo d.d.

naslov

Pristaniška ulica 014, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

matična številka

5092221

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

BKP

ISIN

SI0021109937

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

7,54 EUR

Presečni dan

19.06.2018

Nazaj

Vsa obvestila

Kontakt

KDD d.d.
Tivolska 48
1000 Ljubljana

Telefon +386 1 307 35 00
Faks +386 1 307 35 08
E-pošta info@kdd.si