Izdajatelji in člani

Obvestila

20.6.2018

Intus Invest d.o.o. – zaključek prevzemnega postopka za delnice TTOG družbe Terme Topolšica, d.d.

SI0031104449 TTOG

Obvestilo št. 251/2018

KD številka zadeve

KDDCA10617

Ciljna družba

firma

Terme Topolšica, d.d.

naslov

TOPOLŠICA 077, 3326 TOPOLŠICA

identifikacijska številka

5259274

Vrednostni papir

vrsta

Redne delnice

oznaka

TTOG

ISIN

SI0031104449

CFI

ESVUFR

Prevzemnik

firma

Intus Invest d.o.o.

naslov

Ulica Ivane Kobilce 001, 1000  Ljubljana

identifikacijska številka

2260778

Vpis v centralni register vrednostnih papirjev

Zaključek prevzemnega postopka

Prenos nadomestila akceptantom

20.06.2018

Prenos vrednostnih papirjev prevzemniku

20.06.2018

Nazaj

Vsa obvestila

Kontakt

KDD d.d.
Tivolska 48
1000 Ljubljana

Telefon +386 1 307 35 00
Faks +386 1 307 35 08
E-pošta info@kdd.si