Izdajatelji in člani

Obvestila

21.6.2018

ELEKTROMONTAŽA d.d. – izplačilo dividend

SI0031115932 ELLR

Obvestilo št. 256/2018

KD številka zadeve

KDDCA10783

Dan izplačila

21.06.2018

Izdajatelj

firma

ELEKTROMONTAŽA d.d.

naslov

Zaloška cesta 141, 1000 LJUBLJANA

matična številka

5067308

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

ELLR

ISIN

SI0031115932

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

2,50 EUR

 

Presečni dan

20.06.2018

Nazaj

Vsa obvestila

Kontakt

KDD d.d.
Tivolska 48
1000 Ljubljana

Telefon +386 1 307 35 00
Faks +386 1 307 35 08
E-pošta info@kdd.si