Izdajatelji in člani

Obvestila

21.6.2018

SKUPINA PRVA d.d. Angleški prevod skrajšane firme: PRVA GROUP plc. – skupščina

SI0021116437 PPDM
SI0021200884 PPDT

Obvestilo št. 257/2018

KD številka zadeve

KDDCA10646

Datum izvedbe

15.06.2018

Izdajatelj

firma

SKUPINA PRVA d.d. Angleški prevod skrajšane firme: PRVA GROUP plc.

naslov

Fajfarjeva ulica 033, 1000 LJUBLJANA

matična številka

1582330

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

PPDM

ISIN

SI0021116437

CFI

ESVUFR

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

PPDT

ISIN

SI0021200884

CFI

EPNNFR

Nazaj

Vsa obvestila

Kontakt

KDD d.d.
Tivolska 48
1000 Ljubljana

Telefon +386 1 307 35 00
Faks +386 1 307 35 08
E-pošta info@kdd.si