Izdajatelji in člani

Obvestila

9.7.2018

GEN-I, d.o.o. – izplačilo obresti

SI0032103655 GE01

Obvestilo št. 309/2018

KD številka zadeve

KDDCA10823

Dan izplačila

09.07.2018

Izdajatelj

firma

GEN-I, d.o.o.

naslov

Vrbina 017, 8270 KRŠKO

matična številka

1587714

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

GE01

ISIN

SI0032103655

CFI

DBFUFR

Vrsta izplačila

izplačilo obresti

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

2.433,33 EUR

Presečni dan

04.07.2018

Nazaj

Vsa obvestila

Kontakt

KDD d.d.
Tivolska 48
1000 Ljubljana

Telefon +386 1 307 35 00
Faks +386 1 307 35 08
E-pošta info@kdd.si