Izdajatelji in člani

Obvestila

9.7.2018

NOVA KBM d.d. – izplačilo dividend

SI0021116494 KBMS

Obvestilo št. 310/2018

KD številka zadeve

KDDCA10827

Dan izplačila

09.07.2018

Izdajatelj

firma

NOVA KBM d.d.

naslov

ULICA VITA KRAIGHERJA 004, 2000 MARIBOR

matična številka

5860580

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

KBMS

ISIN

SI0021116494

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

4,58 EUR

oziroma izplačilo v skupnem znesku 45.813.055,74 EUR

Presečni dan

04.07.2018

Nazaj

Vsa obvestila

Kontakt

KDD d.d.
Tivolska 48
1000 Ljubljana

Telefon +386 1 307 35 00
Faks +386 1 307 35 08
E-pošta info@kdd.si