Izdajatelji in člani

Obvestila

9.7.2018

MARMOR, Sežana d.d. – izplačilo dividend

Obvestilo št. 311/2018

KD številka zadeve

KDDCA10662

Dan izplačila

09.07.2018

Izdajatelj

firma

MARMOR, Sežana d.d.

naslov

PARTIZANSKA CESTA 073A, 6210 SEŽANA

matična številka

5090725

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

MSEG

ISIN

SI0031101288

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

0,75 EUR

Presečni dan

06.07.2018

Nazaj

Vsa obvestila

Kontakt

KDD d.d.
Tivolska 48
1000 Ljubljana

Telefon +386 1 307 35 00
Faks +386 1 307 35 08
E-pošta info@kdd.si