Izdajatelji in člani

Izdajatelji in člani

Skip Navigation LinksDomov·Izdajatelji in ostali člani·Posebno obvestilo o odboru uporabnikov

Poteka REGISTRACIJSKA faza za oblikovanje Odbora uporabnikov KDD, ki poteče 20.06.2018

KDD d.d. na podlagi prvega odstavka 9. člena Pravilnika o odboru uporabnikov KDD objavlja pričetek registracijske faze za imenovanje odbora uporabnikov KDD.
 

1.       KAJ JE ODBOR UPORABNIKOV KDD?

Odbor uporabnikov je neodvisen svetovalni organ, katerega namen je vzpostavitev neposredne in učinkovite komunikacije med upravo KDD in predstavniki njenih uporabnikov glede vseh vidikov poslovanja KDD, ki posegajo v položaj teh uporabnikov, z namenom, da bi predstavniki uporabnikov z navedenih vidikov svetovali upravi KDD pri sprejemanju odločitev. Podlaga za oblikovanje odbora uporabnikov je 28. člen Uredbe (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in sveta z dne 23. julija 2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah ter o spremembi direktiv 98/26/ES in 2014/65/EU ter Uredbe (EU) št. 36/2012.


2.       KAKO JE ODBOR UPORABNIKOV KDD SESTAVLJEN?

Odbor uporabnikov sestavljajo trije člani, od katerih sta dva člana predstavnika sistemskih članov, en pa je predstavnik članov-izdajateljev.


3.       KDO SO KANDIDATI ZA ODBOR UPORABNIKOV KDD?

Za predstavnike sistemskih članov se (po abecednem vrstnem redu) potegujejo:

1.       Matjaž ALBREHT, na predlog ALTE d.d., 
2.       Vesna GRGIČ, na predlog Nove KBM d.d., 
3.       Benjamin JOŠAR, na predlog Triglav DZU d.d., 
4.       Igor ŠTEMBERGER, na predlog ILIRIKE BPD d.d..

Za predstavnico članov-izdajateljev se poteguje mag. Tamara JERMAN, na predlog Petrol d.d..


4.       KAKO SE POSTOPEK OBLIKOVANJA ODBORA UPORABNIKOV NADALJUJE?

Vsak sistemski član, ki želi glasovati za kandidata, predstavnika sistemskih članov, ter vsak član-izdajatelj, ki želi glasovati za kandidata, predstavnika članov-izdajateljev, se mora NAJPOZNEJE 20.06.2018 registrirati za glasovanje, tako da pošlje sporočilo na elektronski naslov clani@kdd.si ali izdajatelji@kdd.si. Za sporočilo ni zahtevana posebna vsebina, mora pa biti jasno izražena volja za glasovanje za predstavnike v odboru uporabnikov KDD.

KDD bo nato za vse člane, ki se bodo registrirali za glasovanje, izračunala število glasov. Vsakih 1.000,00 EUR nadomestila, ki jih je član KDD plačal KDD v letu 2017, daje 1 glas. Upoštevaje število tako dodeljenih glasov bo vsak član imel še dodatno število glasov, ki bo enako za vsakega člana, in ki se izračuna kot na prvo nižje celo število zaokrožen količnik med vsemi glasovi članov, določenimi glede na plačano nadomestilo, ter številom vseh članov, registriranih za glasovanje. Člane, ki se bodo registrirali za glasovanje, bo KDD obvestila o številu njihovih glasov in jih pozvala h glasovanju.


5.       KAKO LAHKO PREJMETE VEČ INFORMACIJ O OBLIKOVANJU ODBORA UPORABNIKOV KDD?

Za več informacij o oblikovanju odbora uporabnikov KDD pišite na elektronski naslov clani@kdd.si ali izdajatelji@kdd.si. Na isti naslov pišite tudi, če želite prejeti celotno besedilo Pravilnika o odboru uporabnikov KDD.

 

 

Kontakt

KDD d.d.
Tivolska cesta 48
1000 Ljubljana

Telefon

01 307 35 00

Faks

01 307 35 07

E-pošta info@kdd.si