Kako izdati vrednostne papirje v KDD

Izdajatelji vrednostnih papirjev 
Oseba, ki izda vrednostne papirje pri KDD, pridobi status člana-izdajatelja. Član-izdajatelj lahko postane vsaka oseba. KDD članom-izdajateljem omogoča, da so njihovi vrednostni papirji predmet vpisov v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD. 

Storitve, ki jih KDD zagotavlja izdajateljem vrednostnih papirjev:

  • Izdaja nematerializiranih vrednostnih papirjev (lastniški in dolžniški vrednostni papirji), 
  • Vodenje evidence imetnikov, transakcij med imetniki, poizvedbe o končnih imetnikih na fiduciarnih računih.
  • Izvedba korporacijskih dejanj: dodatne izdaje, zamenjave in umiki vrednostnih papirjev, denarna izplačila (dividende, obresti, glavnica,…), izbirna/prostovoljna dejanja,… 
  • Podpora izvedbi skupščin delničarjev,…

Podrobneje o storitvah za izdajatelje in pogojih za pridobitev statusa člana izdajatelja

Prva izdaja vrednostnih papirjev in komunikacija s KDD

Komunikacija izdajatelja s KDD poteka preko zaščitene spletne strani. Preko nje posreduje izdajatelj na KDD obrazce z zahtevami za izvedbo storitev (npr. zahtevo za izdajo vrednostnih papirjev) in izmenjuje druge dokumente. 

Podrobnejša navodila za ureditev dostopa do in uporabe zaščitene spletne strani ter prvo izdajo vrednostnih papirjev pri KDD

Primer stroškov izdaje vrednostnih papirjev, njihovega vzdrževanja in izvedbe korporacijskega dejanja izplačila dividend/kuponov

Dodatne informacije za izdajatelje vrednostnih papirjev

Uvrstitev izdanih vrednostnih papirjev v kotacije Ljubljanske borze  

Potrebna dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) za izdajatelje  

Za vsa dodatna pojasnila nam pišite na info@kdd.si 

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana