Primer stroškov izdaje vrednostnih papirjev, njihovega vzdrževanja in izvedbe korporacijskega dejanja izplačila dividend/kuponov

Primer izdaje delnic 
Prva izdaja delnic, kapital iz letnega poročila znaša 30.000.000 €, srednje velika družba s 40 imetniki, družba v prvem letu izplača dividende imetnikom, ki imajo svoje račune odprte pri petih sistemskih članih KDD. Prikazani so stroški v prvem letu od opravljene izdaje. 

Nadomestilo Izračun Obračunsko obdobje Znesek - letni
Dodelitev LEI identifikacijske kode* fiksni znesek ob dodelitvi enkratno 107,42 €**
Omogočanje vpisov - delnice 0,0072 % celotnega ali osnovnega kapitala mesečno po dvanajstinah 2.160 €**
Strokovna podpora pri izvedbi korporacijskih dejanj fiksni znesek glede na velikost družbe in št. imetnikov mesečno po dvanajstinah 228,48 €
Izplačila (dividend) na denarne račune sistemskih članov 18,53 € za posamezen denarni račun člana, minimalno nadomestilo je 171,24 € enkratno za posamezno korporacijsko dejanje 171,24 €
SKUPAJ (vključno z dodelitvijo LEI)     2.667,14 €**

* Če družba LEI (Legal Entity Identifier) že ima, tega stroška ni. 
** Dodatno se obračuna DDV (le za označene postavke) 

Primer izdaje obveznic 
Izdaja obveznic (ne glede na to ali je družba že izdala vrednostne papirje pri KDD), nominalna vrednost izdaje je 30.000.000 €, ročnost do zapadlosti je 10 let, družba v prvem letu izplača kupone 40 imetnikom, ki imajo svoje račune odprte pri petih sistemskih članih KDD. Prikazani so stroški v prvem letu od opravljene izdaje.

Nadomestilo Izračun Obračunsko obdobje Znesek - letni
Dodelitev LEI identifikacijske kode* fiksni znesek ob dodelitvi enkratno 107,42 €**
Omogočanje vpisov – obveznice 1,6-kratnik od seštevka (4.269,43 € + 0,0081 % skupne nominale nad 20 mio €) mesečno po dvanajstinah 8.127,09 €**
Izplačila (kuponov) na denarne račune sistemskih članov 18,53 € za nakazilo na posamezen denarni račun člana ter 577,15 € doplačila za izplačila iz dolžniških instrumentov enkratno za posamezno korporacijsko dejanje 669,80 €
SKUPAJ (vključno z dodelitvijo LEI)     8.904,31 €**

* Če družba LEI (Legal Entity Identifier) že ima, tega stroška ni. 
** Dodatno se obračuna DDV (le za označene postavke) 

Nadomestila za opravljanje storitev KDD se obračunavajo skladno s Cenikom KDD

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana