Storitve, ki jih KDD zagotavlja izdajateljem vrednostnih papirjev, in pogoji za pridobitev statusa člana izdajatelja

Podrobneje o storitvah, ki jih KDD nudi članom izdajateljem

Podrobnejša določila, ki urejajo:

  • postopek pridobitve položaja člana-izdajatelja, 
  • pogodbo o članstvu izdajatelja in 
  • prenehanje položaja člana-izdajatelja,
    so na voljo v Pravilih poslovanja KDD, poglavje 3.2 ČLANI-IZDAJATELJI. 

Podrobnejše opredelitve glede izdaj, izbrisov in zamenjav vrednostnih papirjev, izvedbe izplačil (dividende, kuponi,…) in ostalih korporacijskih dejanj, komunikacije s KDD in drugih dejanj oz. storitev, ki jih KDD nudi članom izdajateljem, so na voljo v Regulativnih tehničnih navodilih KDD

Za vsa dodatna pojasnila nam pišite na info@kdd.si

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana