Podrobnejši opisi storitev in za to potrebne infrastrukture KDD ter zahteve glede pridobitve statusa sistemskega člana KDD

Podrobnejša določila, ki urejajo:      

  • postopek pridobitve položaja sistemskega člana, 
  • pogodbo o sistemskem članstvu, 
  • nadzor nad sistemskimi člani, 
  • začasen izklop iz informacijskega sistema, 
  • prenehanje položaja sistemskega člana in 
  • postopek v primeru insolventnosti sistemskega člana,
  •     so na voljo v Pravilih poslovanja KDD, poglavje 3.3 SISTEMSKI ČLANI. 

    Podrobnejši opisi storitev in za to potrebne infrastrukture KDD so na voljo v Regulativnih tehničnih navodilih KDD

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana