Primer stroškov pridobitve in vzdrževanja statusa sistemskega člana KDD

Nadomestilo Izračun Obračunsko obdobje Znesek
Vstop v sistemsko članstvo fiksni znesek ob vstopu enkratno 5.077,35 €*
Vzdrževanje članstva   mesečno 382,15 €*
Dodelitev uporabniškega imena   enkratno 256,98 €*
Dostop preko spletnih storitev   mesečno 985,87 €*
Dostop z uporabo aplikacije »Klient« (nadomestilo za 1. postajo)   mesečno 540,75 €*
Vzdrževanje mehanizma discipline pri poravnavi (samo za 1. postajo)   mesečno 86,54 €* 
Nadomestilo za zagotavljanje povezave s strežnikom   mesečno 327,83 €*
Dodelitev LEI (Legal Entity Identifier) identifikacijske kode** fiksni znesek ob dodelitvi enkratno 107,42 €**
Nadomestilo za 1. mesec ob vstopu v članstvo (vključno z dodelitvijo LEI) 7764,89 €*
Nadomestilo za vsak nadaljnji mesec  2580,12 €*

* Dodatno se obračuna DDV 
** Če družba LEI (Legal Entity Identifier) že ima, tega stroška ni.

Nadomestila za opravljanje storitev KDD se obračunavajo skladno s Cenikom KDD

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana