Primer stroškov pridobitve in vzdrževanja statusa sistemskega člana KDD

Nadomestilo Izračun Obračunsko obdobje Znesek
Vstop v sistemsko članstvo fiksni znesek ob vstopu enkratno 4.840,18€*
Vzdrževanje članstva   mesečno 364,30€*
Dodelitev uporabniškega imena   enkratno 244,98€*
Dostop preko spletnih storitev   mesečno 939,82€*
Dostop z uporabo aplikacije »Klient« (nadomestilo za 1. postajo)   mesečno 515,49€*
Vzdrževanje mehanizma discipline pri poravnavi (samo za 1. postajo)   mesečno 82,50€* 
Nadomestilo za zagotavljanje povezave s strežnikom   mesečno 312,52€*
Nadomestilo za 1. mesec ob vstopu v članstvo 7299,79€*
Nadomestilo za vsak nadaljnji mesec 4259,61€*

* Dodatno se obračuna DDV.

Nadomestila za opravljanje storitev KDD se obračunavajo skladno s Cenikom KDD

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana