O KDD

O KDD Centralni klirinško depotni družbi

KDD je bila ustanovljena 10. januarja 1995 kot družba, ki opravlja posle zbirne hrambe vrednostnih papirjev, ugotavljanja in izpolnjevanja obveznosti iz poslov z vrednostnimi papirji ter vodenja centralnega registra imetnikov nematerializiranih vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji.

Kot pomembna in ugledna institucija se je KDD uspešno vključila na evropski kapitalski trg in s tem doprinesla k večji učinkovitost in integraciji evropskega trga kapitala. Temu priča priznanje status ustreznega sistema poravnave vrednostnih papirjev za namen izvajanja kreditnih operacij Evrosistema, uspešna priključitev na enotno evropsko poravnalno platformo TARGET2-Securities ter vzdrževanje povezav za prenose vrednostnih papirjev z nekaterimi pomembnejšimi evropskimi centralnimi depotnimi družbami.

 

POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA

 • Kako lahko dobim delniško knjigo določene delniške družbe?

  KDD lahko posreduje podatke o imetnikih imenskih vrednostnih papirjih na podlagi prejete zahteve. V pomoč pri naročanju izpisa podatkov vam je obrazec Naročilo javnih podatkov iz delniške knjige imetnikov.
  Zahtevo lahko pošljete po pošti na naslov KDD d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, vaše naročilo nas bo doseglo tudi po elektronski pošti (DK@kdd.si),  če je podpisana zahteva skenirana in poslana v priponki. Po prejemu zahteve vam KDD izstavi ponudbo za plačilo nadomestila za izpis podatkov in po izvršenem plačilu prejmete zahtevano delniško knjigo v obliki, kot jo naročite.

 • Kako dobim izpis stanja na izbrani datum?

  Če želite prejeti izpis stanja na izbrani datum po pošti na naslov stalnega prebivališča oz. na naslov, ki je v registru vrednostnih papirjev vpisan kot naslov za pošiljanje pošte, je najpreprosteje, da nam to sporočite prek vpisa vaših podatkov v spletni obrazec za naročilo ali pa nam to sporočite po pošti.  Več

 • Kje lahko prodam vrednostne papirje in kakšni so stroški prodaje?

  KDD ne posreduje pri trgovanju z vrednostnimi papirji. Za informacije glede prodaje ali nakupa vrednostnih papirjev se morate obrniti na katerega izmed borznih posrednikov pri borznoposredniških hišah ali bankah. https://www.kdd.si/izdajatelji-in-ostali-clani/sistemski-clani

 • Kredit sem že poplačal/-a, zdaj pa sem od upnika prejel/-a nalog za izbris zastavne pravice. Kaj naj storim?

  Tako vpise kot izbrise zastavnih pravic uredite pri članih KDD. Če urejate izbris zastavne pravice, se obrnite na člana, pri katerem ste uredili vpis zastavne pravice. Če imate potrdilo o vpisu zastavne pravice, je član, na katerega se obrnete, naveden v rubriki zastavni član.
  Za vpis zastavne pravice se prav tako obrnite na katerega izmed članov KDD. Pri tem vas želimo opozoriti, da zastavne pravice ni mogoče vpisati na skupnem namenskem računu za prenos na KAD. Zato se za vpis zastavne pravice obrnite na člana, kjer imate odprt račun stranke, ali pa si ga prosto izberite.

 • Kako lahko na dom dobivam ponudbe različnih družb glede odkupa mojih vrednostnih papirjev? V ponudbi je točno navedeno število mojih delnic. Ali so podatki v delniški knjigi javni?

  V skladu z Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih (glejte ZNVP-1, 39. člen) so podatki v delniški knjigi oziroma registru imenskih vrednostnih papirjev javni (razen podatka o davčni številki in enolični identifikaciji fizične osebe) in jih mora KDD na zahtevo posredovati. In če ste med imetniki vrednostnega papirja, katerega delniško knjigo nekdo zahteva, ta oseba iz delniške knjige izve, koliko vrednostnih papirjev izdajatelja posedujete in vam lahko pošlje ponudbo za odkup.
  Pri tem je pomembno razlikovati, da nihče razen upravnih organov ob vodenju postopka proti imetniku ne dobi vpogleda na račun imetnika vrednostnih papirjev; to pomeni, da ne more izvedeti, katere in koliko vrednostnih papirjev ima določen imetnik, razen imetnik sam.
  Ukrepanje glede tega, da osebe podatke iz delniških knjig uporabljajo za neposredno trženje svojih storitev, ni v pristojnosti KDD.

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana