Osebna izkaznica

Podjetje: KDD - Centralna klirinško depotna družba, delniška družba
Skrajšano ime podjetja: KDD d. d.
Sedež: Tivolska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: + 386 1 307 35 00
Telefaks: + 386 1 307 35 07 ali + 386 1 307 35 08
Elektronska pošta: info@kdd.si
Uprava: Boris Tomaž Šnuderl, Davor Pavič
Revizijska družba: KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna c. 8a, Ljubljana
Matična številka: 5893194
LEI: 48510000JZ17NWGUA510
Davčna številka: 42846811
zavezanka za davek od dohodkov pravnih oseb
IŠ za DDV: SI42846811
Transakcijski račun: SI56 0310 0100 0017 914,
odprt pri SKB banki, d. d., Ljubljana

Telefon

080 1252
01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana

Poslovni čas za stranke

Pon - pet: od 10.00 do 12.00
Sre: od 10.00 do 12.00 in od 14.00 do 15.30 ure