Osebna izkaznica

Podjetje: KDD - Centralna klirinško depotna družba d.d.
Skrajšano ime podjetja: KDD d.d.
Sedež: Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: + 386 1 307 35 00
Elektronska pošta: info@kdd.si
Uprava: Boris Tomaž Šnuderl, Davor Pavič
Revizijska družba:

PRICEWATERHOUSECOOPERS podjetje za revizijo in druge finančno računovodske storitve, d.o.o.

Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana

Matična številka: 5893194
LEI: 48510000JZ17NWGUA510
Davčna številka: 42846811
zavezanka za davek od dohodkov pravnih oseb
IŠ za DDV: SI42846811
Transakcijski račun: SI56 0310 0100 0017 914,
odprt pri SKB banki, d. d., Ljubljana

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana