Davor Pavič

Mag. Davorja Paviča je nadzorni svet imenoval za člana uprave januarja 2005. Zaradi odličnega razumevanja delovanja klirinškoporavnalnih principov in postopkov ter poznavanjem evropskih tendenc glede razvoja trgov in klirinškoporavnalne infrastrukture, je njegovo sodelovanje pri sprejemanju usmeritev razvoja družbe pomemben del pri uspešnem in usklajenem delovanju uprave. Zato je nadzorni svet družbe Davorja Paviča v aprilu 2022 ponovno imenoval za člana uprave za dobo šestih let.

Davor Pavič je zaposlen v klirinško depotni družbi od leta 1999. V celotnem obdobju je najprej kot analitik tveganja in od leta 2000 kot vodja projekta implementacije centralnega registra v Federaciji BiH in Republiki Srbski izdeloval analize tveganj in metod za obvladovanje tveganj, povezanih s poravnavo obveznosti iz borznih poslov, ter vodil projekte implementacije posameznih sklopov funkcionalnosti informacijskega sistema centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev. Poleg tega je sodeloval pri pripravi varnega in učinkovitega okolja v klirinško poravnalnih sistemih za druge tuje institucije, kot so bahrainski, jordanski in albanski centralni register. Od začetka leta 2004 je kot direktor projekta uvedbe novega sistema CRVP v KDD operativno vodil projekt, ki je bil najpomembnejši in najobsežnejši del poslovanja klirinško depotne družbe. Projekt je bil z implementacijo sistema CRVP uspešno zaključen junija 2005. V letu 2006 je aktivno sodeloval v nacionalni skupini za izvedbo uspešnega prehoda na novo valuto.

Ves čas sodeluje v mednarodnih povezavah na področju kapitalskih trgov, od leta 2007 predvsem v svetovalni skupini Evropske centralne banke (T2S Advisory Group), ki je odgovorna za projekt ustanovitve enotne vseevropske platforme za poravnavo poslov z vrednostnimi papirji Target 2 - Securities.

Aktivno govori angleško in italijansko.

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana