Obvestila o spremembi pomembnih deležev

Spremembe pomembnih deležev v letu 2024

22.02.2024

Spremembe pomembnih deležev v letu 2019

18.01.2019

21.01.2019

14.05.2019 (lastne delnice)

14.05.2019

14.05.2019

14.05.2019

15.05.2019

Spremembe pomembnih deležev v letu 2018

12.04.2018 - popravljeno

Spremembe pomembnih deležev v letu 2017

08.05.2017

08.05.2017

31.05.2017

02.06.2017

02.06.2017 (lastne delnice)

 

Spremembe pomembnih deležev v letu 2016

21.03.2016

 

Spremembe pomembnih deležev v letu 2015

02.01.2015

07.05.2015

07.05.2015

 

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana