O KDD

O KDD

Rastemo in širimo obseg sodobnih storitev že od leta 1995.

Skip Navigation LinksDomov·O KDD

O KDD Centralni klirinško depotni družbi

Poslovna stavba 

KDD je bila ustanovljena 10. januarja 1995 kot družba, ki opravlja posle zbirne hrambe vrednostnih papirjev, ugotavljanja in izpolnjevanja obveznosti iz poslov z vrednostnimi papirji ter vodenja centralnega registra imetnikov nematerializiranih vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji.

Ustanovitelji oziroma delničarji KDD so skozi leta njenega obstoja bili: banke, borznoposredniške družbe, družbe za upravljanje, državni skladi, izdajatelji in drugi imetniki. Osnovni kapital znaša 1.084.960,77 evrov in je razdeljen na 520 navadnih imenskih delnic.

Kot pomembna in ugledna institucija se je KDD uspešno vključila na evropski kapitalski trg in s tem doprinesla k večji učinkovitost in integraciji evropskega trga kapitala. Temu priča priznanje status ustreznega sistema poravnave vrednostnih papirjev za namen izvajanja kraditnih operacij Evrosistema, uspešna priključitev na enotno evropsko poravnalno platformo TARGET2-Securities ter vzdrževanje povezav za prenose vrednostnih papirjev z nekaterimi pomembnejšimi evropskimi centralnimi depotnimi družbami.