O KDD

O KDD

Rastemo in širimo obseg sodobnih storitev že od leta 1995.

Skip Navigation LinksDomov·O KDD

O KDD Centralni klirinško depotni družbi

Poslovna stavba KDD je bila ustanovljena 10. januarja 1995 kot družba, ki opravlja posle zbirne hrambe vrednostnih papirjev, ugotavljanja in izpolnjevanja obveznosti iz poslov z vrednostnimi papirji ter vodenja centralnega registra imetnikov nematerializiranih vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji.

Ustanovitelji oziroma delničarji KDD so: banke, borznoposredniške družbe, družbe za upravljanje, državni skladi in izdajatelji. Osnovni kapital znaša 1.084.960,77 evrov in je razdeljen na 520 navadnih imenskih delnic.

Kot pomembna in ugledna institucija se je KDD uspešno vključila na evropski kapitalski trg. S podpisom Evropskega kodeksa ravnanja glede obračuna in poravnave poslov z vrednostnimi papirji si KDD prizadeva za večjo učinkovitost in integracijo evropskega trga kapitala.