O KDD

O KDD

Skip Navigation LinksDomov·O KDD·Osebna izkaznica

Osebna izkaznica

 

Podjetje: KDD - Centralna klirinško depotna družba, delniška družba
Skrajšano ime podjetja: KDD d. d.
Sedež: Tivolska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: + 386 1 307 35 00
Telefaks: + 386 1 307 35 07 ali + 386 1 307 35 08
Elektronska pošta: info@kdd.si
Uprava: Boris Tomaž Šnuderl, Davor Pavič
Revizijska družba: KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna c. 8a, Ljubljana
Matična številka: 5893194
Davčna številka: 42846811
zavezanka za davek od dohodkov pravnih oseb
IŠ za DDV: SI42846811
Transakcijski račun: 03100-1000017914,
odprt pri SKB banki, d. d., Ljubljana

Kontakt

KDD d.d.
Tivolska cesta 48
1000 Ljubljana

Telefon

01 307 35 00

Faks

01 307 35 07

E-pošta info@kdd.si