Poslovanje

  • sodobnega in transparentnega vodenja registra vrednostnih papirjev;
  • sočasnega izpolnjevanja denarnih obveznosti in obveznosti prenosov vrednostnih papirjev na osnovi poslov, sklenjenih na organiziranem trgu;
  • sodobne in zanesljive tehnično-informacijske podpore poslovanju z vrednostnimi papirji;
  • doslednih in natančnih pravil poslovanja z vrednostnimi papirji;
  • podrobno opredeljenih operativnih postopkov vseh področij poslovanja z vrednostnimi papirji;
  • manjših neposrednih in posrednih stroškov poslovanja z vrednostnimi papirji tako za imetnike in izdajatelje vrednostnih papirjev kot tudi za člane KDD;
  • usklajevanja poslovanja z vrednostnimi papirji z mednarodnimi standardi.

Dokumenti

Pravilnik KDD v zvezi z najemanjem izvajalcev

PFMI Assessment 2013 

AGC 2022 - 2023 Questionnaire 

Izjava o varovanju zasebnosti 

 

 

 

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana