Poslovanje

Poslovanje

Skupaj s sorodnimi mednarodnimi inštitucijami ustvarjamo učinkovit skupni evropski trg.

Poslovanje

Poslovanje

Skip Navigation LinksDomov·Poslovanje

Poslovanje

  • sodobnega in transparentnega vodenja registra vrednostnih papirjev;
  • sočasnega izpolnjevanja denarnih obveznosti in obveznosti prenosov vrednostnih papirjev na osnovi poslov, sklenjenih na organiziranem trgu;
  • sodobne in zanesljive tehnično-informacijske podpore poslovanju z vrednostnimi papirji;
  • doslednih in natančnih pravil poslovanja z vrednostnimi papirji;
  • podrobno opredeljenih operativnih postopkov vseh področij poslovanja z vrednostnimi papirji;
  • manjših neposrednih in posrednih stroškov poslovanja z vrednostnimi papirji tako za imetnike in izdajatelje vrednostnih papirjev kot tudi za člane KDD;
  • usklajevanja poslovanja z vrednostnimi papirji z mednarodnimi standardi.