Informacijski sistem

 KDD omogoča dostop do informacijskega sistema:

 • preko zaščitene spletne povezave in
 • preko SWIFT omrežja.
   

Informacijski sistem KDD ponuja uporabnikom naslednje storitve:

 • uporabo XML standarda za izmenjavo podatkov in posredovanje nalogov v CRVP,
 • aplikacijo Klient CRVP za interaktivno delo uporabnika (U2A),
 • spletne storitve za posredovanje nalogov (A2A),
 • izmenjavo ISO 15022 sporočil preko SWIFT omrežja (A2A),
 • spletne storitve za pridobivanje podatkov, namenjene povezovanju z zalednimi aplikacijami članov, državnih organov in drugih družb za potrebe izvajanja njihovih storitev (A2A),
 • povezavo z različnimi informacijskimi sistemi (borza, TARGET2, PPBS, TARGET2-Securities),
 • varno spletno stran za nudenje storitev izdajateljem vrednostnih papirjev,
 • prevzem in naročanje izpisa stanj za imetnike VP preko interneta.
   

Informacijski sistem KDD je varen in zanesljiv, kar zagotavljamo:

 • z uporabo različnih tehnologij za zagotavljanje zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti, med drugim: kvalificiranih digitalnih potrdil, šifriranjem, hranjenjem podatkov na različnih lokacijah v različnih oblikah, več slojno zaščito informacijskega sistema pred zlonamernimi aktivnostmi,
 • z upoštevanjem priporočil mednarodnih standardov na področju varovanja informacij in neprekinjenega poslovanja (ISO 27000 in ISO 22301),
 • s primerno rezervno lokacijo s podvojenim informacijskim sistemom ter delovnimi mesti,
 • z izvajanjem notranjih in zunanjih varnostnih in revizijskih pregledov ter rednim testiranjem programa neprekinjenega poslovanja.
   

Informacijski sistem KDD nenehno razvijamo in dopolnjujemo z novimi funkcionalnostmi na podlagi regulativnih zahtev ter poslovnih zahtev uporabnikov trga finančnih inštrumentov. 
 

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana