Poravnalni koledar za leto 2023

V letu 2023 bo informacijski sistem centralnega registra deloval vse dneve z izjemo:

 • vseh sobot in nedelj in
 • naslednjih dni:
  • 07. 04. 2023 (petek),
  • 10. 04. 2023 (ponedeljek),
  • 25. 12. 2023 (ponedeljek) in
  • 26. 12. 2023 (torek).

Poravnava prenosov vrednostnih papirjev proti plačilu kupnine zanje poleg naštetih dni ne bo mogoče niti:

 • 01. 05. 2023 (ponedeljek).

Neporavnalni dnevi za poravnavo borznih poslov v letu 2023 so:

 • vse sobote in nedelje in
 • naslednji dnevi:
  • 02. 01. 2023 (ponedeljek)
  • 08. 02. 2023 (sreda),
  • 07. 04. 2023 (petek),
  • 10. 04. 2023 (ponedeljek),
  • 27. 04. 2023 (četrtek),
  • 01. 05. 2023 (ponedeljek),
  • 02. 05. 2023 (torek),
  • 15. 08. 2023 (torek),
  • 31. 10. 2023 (torek),
  • 01. 11. 2023 (sreda),
  • 25. 12. 2023 (ponedeljek) in
  • 26. 12. 2023 (torek).

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana