Poslanstvo, vizija in vrednote KDD

Poslanstvo KDD je dolgoročno zagotavljanje čim večje varnosti, zanesljivosti in učinkovitosti poslovanja s finančnimi instrumenti, zagotavljanje učinkovite podpore za integracijo in stabilnost trga finančnih instrumentov ter dolgoročno zmanjševanje (optimizacijo) stroškov in povečevanje obsega transakcij na finančnem trgu.

Vizija KDD je ostati ena izmed najbolj uglednih, varnih in kredibilnih institucij na finančnem trgu, ki je integrirana v enotni evropski in mednarodni finančni prostor ter aktivno sodeluje v procesu izgradnje trdnega, skladnega, povezanega in stroškovno učinkovitega finančnega trga. Pri tem uporabnikom zagotavlja primerljive, učinkovite, kakovostne, stroškovno optimizirane ter raznovrstne storitve.

Korporacijske vrednote KDD izhajajo iz osnovnih vrednot, kot so znanje, transparentnost, usmerjenost k uporabnikom storitev, razvoj, varnost in zanesljivost. Z znanjem in strokovnostjo, razumevanjem potreb uporabnikov in neposredno usmeritvijo k njim ter z uporabo sodobnih tehnologij bo KDD zagotavljala kvaliteto svojih storitev ter s tem dosegala najvišjo stopnjo zaupanja, ki jo poslovni subjekt lahko uživa na trgu.

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana