Statistični pregledi

KDD je v sklopu prenove spletne strani  izvedla prenovo strukture in deloma vsebine objavljenih statističnih podatkov za obdobja od 1. januarja 2018 dalje. S tem želi povečati njihovo preglednost in primerljivost s statističnimi podatki drugih sorodnih institucij. Struktura podatkov po novem upošteva razvrstitev storitev centralnih depotnih družb, kot jo opredeljuje Uredba (EU) 909/2014*, ki ureja delovanje KDD.  

Vsebinsko so spremenjeni predvsem podatki o prenosih, v katere sedaj vključujemo celovit nabor relevantnih prenosov vrednostnih papirjev med računi, vključno iz naslova pravic tretjih (ločen prikazi glede pravic tretjih so zato ukinjeni), podatki o vrednostnih papirjih pa sedaj vključujejo tudi prikaz vrednosti za vse vrste vrednostnih papirjev.

* Uredba (EU) 909/2014* Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah ter o spremembi direktiv 98/26/ES in 2014/65/EU ter Uredbe (EU) št. 236/2012

loading live data

Ocena vrednosti poravnave FOP prenosov je izdelana na podlagi podatkov, ki jih KDD jemlje kot osnovo za izračun svojih nadomestil in ki ni nujno enaka dejanskim vrednostim, ki so jih stranke uporabile v transakcijah.

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana