Izbrane vrednosti 2018

KDD je v sklopu prenove spletne strani  izvedla prenovo strukture in deloma vsebine objavljenih statističnih podatkov za obdobja od 1. januarja 2018 dalje. S tem želi povečati njihovo preglednost in primerljivost s statističnimi podatki drugih sorodnih institucij. Struktura podatkov po novem upošteva razvrstitev storitev centralnih depotnih družb, kot jo opredeljuje Uredba (EU) 909/2014*, ki ureja delovanje KDD.  

Vsebinsko so spremenjeni predvsem podatki o prenosih, v katere sedaj vključujemo celovit nabor relevantnih prenosov vrednostnih papirjev med računi, vključno iz naslova pravic tretjih (ločen prikazi glede pravic tretjih so zato ukinjeni), podatki o vrednostnih papirjih pa sedaj vključujejo tudi prikaz vrednosti za vse vrste vrednostnih papirjev.

* Uredba (EU) 909/2014* Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah ter o spremembi direktiv 98/26/ES in 2014/65/EU ter Uredbe (EU) št. 236/2012

 

Četrtletni pregledi

I. četrtletje 2018

II. četrtletje 2018

III. četrtletje 2018

IV. četrtletje 2018

 

Letni pregled

Letni pregled 2018

Pojasnilo: Podatki v tabelah letnega pregleda za leto 2018 so pripravljeni po novi metodologiji, zato se primerjava podatkov glede na leto 2017 lahko razlikuje.

 

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana