EXPBG BG9000011163

ISIN:BG9000011163
Oznaka VP:EXPBG
Vrsta VP:Exchange traded funds (ETF)
Prva izdaja:23.3.2021
Matična ali KID št. izdajatelja:110000119365815
LEI:549300WZWM393AWUNK20
Izdajatelj:Expat Asset Management EAD
Izdajatelj (dolgi naziv):Expat Asset Management EAD
Naslov:96A Georgi S. Rakovski Street, 1000 SOFIA, BULGARIA
Ime VP:EXPAT BULGARIA SOFIX UCITS ETF
Nominalni znesek:1 ENOTA PREMOŽENJA
Število vseh izdanih VP:2.000
Imenski / Prinosniški:
CFI koda:CEOIES
FISN:EXPAT BULGARIA/UT EUR
Zajem podatka:27.3.2023
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 1
Druge bistvene sestavine: - Podatki o DZU, ki opravlja izdajo
Ime: Expat Asset Management EAD
Sedež - Poslovni naslov: 96A Georgi S. Rakovski Street, 1000 Sofija, Bolgarija
Matična številka: 175431340
LEI: 549300WZWM393AWUNK20

- Podatki o skladu
Ime: Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF
Matična številka: 177067176
LEI: 5493004U1VH746B4MK60

- Nazivna vrednost: en vrednostni papir se glasi na eno enoto premoženja sklada (1 ENT).

- Upoštevano pravo v razmerju med izdajateljem in imetniki: bolgarsko.

- Upoštevano pravo glede opravljanja vpisov pri KDD: slovensko.

- Opis obveznosti DZU oziroma pravic imetnika, ki izhajajo iz vrednostnega papirja:
Enako, kakor je vsakokrat vodeno pri CDAD (bolgarska CDD) za ISIN BG9000011163.

- Pomembna pravila v zvezi z vpisi pri KDD, s katerimi imetnik, ki pridobivaveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana