ICSLO HRICAMFSBIB2

ISIN:HRICAMFSBIB2
Oznaka VP:ICSLO
Vrsta VP:Exchange traded funds (ETF)
Prva izdaja:9.2.2022
Matična ali KID št. izdajatelja:529900PWYTEP77IEKE59
LEI:529900PWYTEP77IEKE59
Izdajatelj:INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima
Naslov:Masarykova 1, 10000 ZAGREB, CROATIA
Ime VP:INTERCAPITAL SBI TOP UCITS ETF
Nominalni znesek:1 ENOTA PREMOŽENJA
Število vseh izdanih VP:18.388
Imenski / Prinosniški:
CFI koda:CEOGEU
FISN:INTERCAPITAL SLO/ETF UT EUR
Zajem podatka:27.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 1
Druge bistvene sestavine: - Podatki o DZU, ki opravlja izdajo:
Ime: INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima
Skrajšano ime: INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o.
Sedež - Poslovni naslov: Masarykova 1, 10000 Zagreb, HR
LEI: 529900PWYTEP77IEKE59
Matična številka (MBS): 080466824
Davčna številka (OIB): 59300096187

- Podatki o krovnem skladu in podskladu:
Ime krovnega sklada: InterCapital Krovni UCITS ETF
Ime podsklada: InterCapital SBI TOP UCITS ETF, LEI: 74780080W356FMMSYB23

- Nazivna vrednost: En vrednostni papir se glasi na eno enoto premoženja sklada (1 ENT).

- Upoštevano pravo v razmerju med izdajateljem in imetniki: hrvaško.

- Upoštevano pravo glede opravljanja vpisov pri KDD: slovensko.

- Opis obveznosti DZU oziroma pravic imetnika, ki izhajajo iz vrednostnega papirja: več...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana