KBGN IT0004191182

ISIN:IT0004191182
Oznaka VP:KBGN
Vrsta VP:Prednostne (ugodnostne) delnice
Prva izdaja:17.12.2012
Matična ali KID št. izdajatelja:138000000368472
LEI:81560065D86A50AED594
Izdajatelj:KB - DELNIŠKA DRUŽBA - SOCIETA´PER AZIONI
Izdajatelj (dolgi naziv):KB - DELNIŠKA DRUŽBA - SOCIETA´PER AZIONI
Naslov:VIA MALTA 2, 34170 GORIZIA - GORICA, ITALY
Ime VP:KB1909, PREDNOSTNE DELNICE
Nominalni znesek:3,25 EUR
Število vseh izdanih VP:2.245.515
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:EPNNPR
FISN:KBG/PART INM PFD
Zajem podatka:29.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 10
Druge bistvene sestavine: VSEBINA PREDNOSTNE PRAVICE:
Pravica do dividende v višini najmanj 5% od njene knjigovodske vrednosti, vendar najmanj v višini 5% od njene nominalne vrednosti, če je le-ta višja od knjigovodske vrednosti, razen ob prvem izplačilu dividende lastnikom prednostnih delnic v letu 2007 za poslovno leto 2006, ki bo v višini 2,5% od nominalne vrednosti delnic. Poleg prednostne dividende imajo imetniki tudi pravico do dividende, ki pripada imetnikom navadnih delnic, sorazmerno z udeležbo v osnovnem kapitalu.

Prednost pri izplačilu celotne nominalne vrednosti družbenega kapitala v primeru likvidacije družbe.

Prednost pri znižanju osnovnega kapitala zaradi izgube, tako da se najprej zniža vrednost rednih delnic.

Prednostne delnice ne bodo zagotavljale glasovalne pravice v rednih skupščinah. Če prednostni znesek ne bo izplačan v dveh zaporednih letih, bodoveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana