SSR1E SI0002100210

ISIN:SI0002100210
Oznaka VP:SSR1E
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:20.12.1995
Matična ali KID št. izdajatelja:5539153
LEI:485100NUYK7SEXNXVY96
Izdajatelj:STANOVANJSKI SKLAD RS
Izdajatelj (dolgi naziv):STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad
Naslov:Poljanska cesta 031, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:SSRS, OBVEZNICE 1. IZDAJE
Nominalni znesek:51,13 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUAR
FISN:N/A
Zajem podatka:23.6.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: OBRESTI:
Obveznice se obrestujejo dekurzivno po 6% letni obrestni meri, na konformni način. Obveznice bodo z obrestmi izplačane v 30 polletnih obrokih, ob predložitvi kupona. Prvi obrok iz obveznic zapade 1. 5. 1996, zadnji pa 31. 10. 2010. Izdajatelj bo izplačeval obveznico v enakih polletnih obrokih (anuitetah) z vključenim odplačilom in ustreznimi obrestmi. Odplačilna doba obveznic je 15 let.

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana