SOS2E SI0002100558

ISIN:SI0002100558
Oznaka VP:SOS2E
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:21.10.1996
Matična ali KID št. izdajatelja:5727847
LEI:5493008PLV3K7YYQ6V14
Izdajatelj:SDH, d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):Slovenski državni holding, d.d.
Naslov:Mala ulica 005, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:SLOV.ODŠKODNINSKA DRUŽBA, OBV. 2. IZDAJE
Nominalni znesek:3,73 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Prinosniški
CFI koda:DBFUAB
FISN:N/A
Zajem podatka:13.6.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 7
Druge bistvene sestavine: OBRESTI:
Glavnica se začne obrestovati 1. 7. 1996, izplačevati pa 1. 12. 2004. Obresti se obračunavajo dekurzivno na konformni način. Glavnica in obresti se izplačujejo v polletnih obrokih na dan zapadlosti posameznega polletnega obroka. Prvi obrok zapade 15. 1. 1997, nadaljnji polletni obroki pa vsakega 1. 6. oziroma 1. 12. v posameznem letu. Zadnji obrok zapade 1. 6. 2016. Prejemniku se izročijo obveznice brez pravice do izplačila polletnih obrokov, ki so zapadli pred izročitvijo obveznic.

PRESEČNI DAN:
Do izplačila polletnega obroka je upravičena oseba, ki je bila tretji delovni dan pred zapadlostjo tega polletnega obroka v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev vpisana kot imetnik obveznice.

- nominalna vrednost obveznic: 3,73 EUR,
- nominalna vrednost obveznic ob izdaji: 51,13 EUR,
- nominalna vrednost ob izdaji jeveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana