RS29 SI0002101572

ISIN:SI0002101572
Oznaka VP:RS29
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:15.1.2002
Matična ali KID št. izdajatelja:5854814
LEI:485100000LWQHIX4XX88
Izdajatelj:REPUBLIKA SLOVENIJA
Izdajatelj (dolgi naziv):REPUBLIKA SLOVENIJA
Naslov:GREGORČIČEVA ULICA 020, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:RSL 29
Nominalni znesek:100,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFTFR
FISN:N/A
Zajem podatka:22.2.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 1
Druge bistvene sestavine: OBRESTI:
Obrestna mera je fiksna in znaša 5,375% letno. Obresti za obdobje se izračunajo z uporabo formule iz 2. odstavka 3. alineje točke 1.1.1. Prospekta za javno ponudbo novoizdanih obveznic Republike Slovenije RS29. Obresti od obveznic se obračunajo od nominalne vrednosti obveznic na dan dospelosti plačila obresti na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestovalnem obdobju in dejansko število dni v letu, za obrestovalno obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti, konča pa se na dan dospelosti plačila obresti (vendar pa dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje). Dan dospelosti plačila obresti pomeni vsak 15. 1. po 15. 1. 2002 do vključno dneva končne dospelosti obveznice, oziroma v primeru, če kateri od takšnih dni ni delovni dan, prvi naslednji delovni dan.več...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana