RS33 SI0002101648

ISIN:SI0002101648
Oznaka VP:RS33
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:22.3.2002
Matična ali KID št. izdajatelja:5854814
LEI:485100000LWQHIX4XX88
Izdajatelj:REPUBLIKA SLOVENIJA
Izdajatelj (dolgi naziv):REPUBLIKA SLOVENIJA
Naslov:GREGORČIČEVA ULICA 020, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:RSL 33
Nominalni znesek:511,29 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFTFR
FISN:RS/8.0000 BD 20221231 GOVT GTD
Zajem podatka:11.4.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 26
Druge bistvene sestavine: OBRESTI:
Obrestna mera je fiksna in znaša 8% letno. Obresti od obveznic se obračunajo trimesečno od nominalne vrednosti obveznic na linearni način, pri čemer se upošteva, da ima posamezen mesec 30 dni in posamezno leto 360 dni. Prvo obrestovalno obdobje se začne 1. 1. 2002. Dan dospelosti plačila obresti pomeni 20. 1., 20. 4., 20. 7., 20. 10. vsakega leta, s tem da je zadnji dan dospelosti plačila obresti 20. 1. 2023. Nominalna vrednost obveznic se izplača v enkratnem znesku na datum dospetja, to je 31. 12. 2022. Obresti se obračunavajo na linearni način trimesečno in se plačujejo v dvajsetih dneh po preteku posameznega trimesečja.

PRESEČNI DAN:
Upravičenec do plačila glavnice je oseba, ki je zakoniti imetnik obveznice na dan, ki je dva delovna dneva pred datumom dospetja takšnega plačila. Upravičenec do plačila obresti od obveznic je oseba, ki je zakoniti imetnikveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana