RS39 SI0002101655

ISIN:SI0002101655
Oznaka VP:RS39
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:11.4.2002
Matična ali KID št. izdajatelja:5854814
LEI:485100000LWQHIX4XX88
Izdajatelj:REPUBLIKA SLOVENIJA
Izdajatelj (dolgi naziv):REPUBLIKA SLOVENIJA
Naslov:GREGORČIČEVA ULICA 020, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:RSL 39
Nominalni znesek:4,17 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBVTAR
FISN:N/A
Zajem podatka:30.11.2023
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 5
Druge bistvene sestavine: OBRESTI:
Obrestna mera je spremenljiva in je enaka vsoti vsakokrat veljavne temeljne obrestne mere in 1 odstotne točke (TOM + 1,0%) letno, kar se za posamezno obrestno obdobje izračuna z uporabo formul iz 6. člena Uredbe o izdaji obveznic za plačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja ter izvrševanju odločb o določitvi odškodnine, UL RS, št. 60/01, 85/01, 102/01 in 30/02 (v nadaljevanju Uredba). Glavnica obveznice se izplača v petih letnih obrokih, od katerih prvi zapade v izplačilo 15. 9. 2004 in zadnji 15. 9. 2008, obresti pa se plačujejo enkrat letno vsakega 15. 9. za nazaj in se obračunavajo od nedospelega zneska glavnice na konformni način, upoštevaje dejansko število dni v obrestnem obdobju in dejansko število dni v letu. Obresti od obveznic tečejo po obrestni meri iz 6. člena Uredbe in dospevajo v plačilo vsakega 15. 9. do končne dospelosti izplačila glavnice. Obrestiveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana