RS56 SI0002102117

ISIN:SI0002102117
Oznaka VP:RS56
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:11.2.2004
Matična ali KID št. izdajatelja:5854814
LEI:485100000LWQHIX4XX88
Izdajatelj:REPUBLIKA SLOVENIJA
Izdajatelj (dolgi naziv):REPUBLIKA SLOVENIJA
Naslov:GREGORČIČEVA ULICA 020, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:RSL 56
Nominalni znesek:41,73 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFTFR
FISN:N/A
Zajem podatka:7.12.2023
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: OBRESTI:
Obrestna mera je fiksna in znaša 4,875% letno. Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na dan dospelosti plačila obresti na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic in zaokroži na dve decimalni mesti. Dan dospelosti plačila obresti pomeni vsak 11. 2. v vsakem letu po 11. 2. 2004 do vključno dneva dospetja obveznice, to je 11. 2. 2009. Obrestovalno obdobje pomeni obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti, konča pa se na dan dospelosti plačila obresti, vendar dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje. Obresti za obdobje, ki je krajše od obrestovalnega obdobja, se izračunajo z uporabo formule iz 5. odstavka 3. alineje točke 1.1.1. Prospekta za javno ponudbo novoizdanih obveznic Republike Slovenije RS56. Nominalna vrednost obveznic se izplača v enkratnem znesku na datum dospetja obveznic, oz.več...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana