RS58 SI0002102331

ISIN:SI0002102331
Oznaka VP:RS58
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:17.1.2005
Matična ali KID št. izdajatelja:5854814
LEI:485100000LWQHIX4XX88
Izdajatelj:REPUBLIKA SLOVENIJA
Izdajatelj (dolgi naziv):REPUBLIKA SLOVENIJA
Naslov:GREGORČIČEVA ULICA 020, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:RSL 58
Nominalni znesek:41,73 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFTFR
FISN:N/A
Zajem podatka:10.12.2023
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 3
Druge bistvene sestavine: OBRESTI:
Obrestna mera je fiksna in znaša 3,25% letno. Dan dospelosti plačila obresti pomeni vsak 17. 4. od vključno 17. 4. 2006 do vključno dneva dospetja obveznice. Obrestovalno obdobje pomeni obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti, konča pa se na dan dospelosti plačila obresti, vendar dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje. Obresti za obdobje, ki je enako ali krajše od prvega obrestovalnega obdobja, ki se začne 17. 1. 2005 in se konča 17. 4. 2006, vendar dneva dneva dospelosti ne vključuje, se računajo na linearni način, z uporabo formule iz 5. odstavka 3. alineje točke 1.1.1. prospekta za javno ponudbo obveznic RS58. Za vsa nadaljnja obrestovalna obdobja, ki so po prvem obrestovalnem obdobju, se obresti za obdobje, ki je enako ali krajše od obrestovalnega obdobja, računajo na linerni način, z uporabo formule iz 5. odstavka 3. alineje točkeveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana