RS60 SI0002102398

ISIN:SI0002102398
Oznaka VP:RS60
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:31.3.2005
Matična ali KID št. izdajatelja:5854814
LEI:485100000LWQHIX4XX88
Izdajatelj:REPUBLIKA SLOVENIJA
Izdajatelj (dolgi naziv):REPUBLIKA SLOVENIJA
Naslov:GREGORČIČEVA ULICA 020, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:RSL 60
Nominalni znesek:41,73 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFTFR
FISN:N/A
Zajem podatka:22.2.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 5
Druge bistvene sestavine: OBRESTI:
Obrestna mera je fiksna in znaša 3,5% letno. Nominalna vrednost obveznice se izplača v enkratnem znesku na datum dospetja obveznic, oziroma če datum dospetja ni delovni dan, na prvi naslednji delovni dan. Obresti se obračunavajo na linearni način za obrestovalna obdobja in se izplačujejo enkrat letno za nazaj na vsakokratni dan dospelosti plačila obresti, oziroma če ta dan ni delovni dan, na prvi naslednji delovni dan. Obresti se izplačujejo letno. Dan dospelosti plačila obresti pomeni vsak 31. 3. v vsakem letu po 31. 3. 2005 do vključno dneva dospetja obveznice. Obrestovalno obdobje pomeni obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti (oz. 31. 3. 2005, če gre za prvo izplačilo), konča pa se na dan dospelosti plačila obresti (vendar dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje). Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na dan dospelostiveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana